Datum:             27 mars 2019

Tid:                    19:00 – 20:30

Plats:                 Lokal Orstenen, Granitvägen 5 (samma hus som vårdcentralen)

 

Årets gästföreläsare är Per Berg, professor i landskapsarkitektur vid SLU.

Vi får under årsmötet höra mer om vad vetenskapen säger om förtätningen i Eriksberg och vad vi kan påverka.

Efter föredraget informerar Inger Hallqvist Lindvall, i mån av tid, om opinionsläget, om bildande av föreningen Rädda Eriksbergs Skogar, om grunderna för överklagandet om Blodstensskogen och om organisering av protester i Hammarparken.

Varmt välkomna!