Vill du komma i kontakt med styrelsen så skickar du enklast ett e-brev till antingen ordforande[a]gamlaeriksberg.se eller styrelsen[a]gamlaeriksberg.se. Eller så knackar du på hos någon av oss.

Ordförande
Karin Jarhede, Bruksvägen 4

Vice ordförande
Lena Strålsjö, Bruksvägen 24

Kassör
Charlotte Härnvi, Grönstensvägen 9

Sekreterare
Inger Hallqvist Lindvall, Rödbergsvägen 10

Ledarmöter
Emil Åberg, Gråbergsvägen 22
Bahram Javizian, Gråbergsvägen 17B
Greta Snellman, Skogsbergsvägen 16