Vill du komma i kontakt med styrelsen så skickar du enklast ett e-brev till antingen ordforande[a]gamlaeriksberg.se eller styrelsen[a]gamlaeriksberg.se. Eller så knackar du på hos någon av oss.

Ordförande
Maria Noreland,  Gråbergsvägen 22
Emil Åberg,  Gråbergsvägen 22

Vice ordförande
Martin Wester, Bruksvägen 26

Kassör
Charlotte Härnvi, Grönstensvägen 9

Sekreterare
Anna Wikberg-Matsson, Gråbergsvägen 28B

Ledarmöter
Karin Jarhede, Bruksvägen 4
Inger Hallqvist Lindvall, Rödbergsvägen 10
(50%) Christian Strondl, Rödbergsvägen 4
(50%) Evy Hagelqvist,  Stenbergsvägen 2B