Föreningens arbete drivs av styrelsen med hjälp av medlemmarna när så behövs vid större eller riktade insatser.  Styrelsen väljs vid årsmötet och varje post väljs på två år för att på så sätt få en saxande mellan sittande ledamöter och undvika att hela styrelsen byts ut samma år.