Genom åren har föreningen fyllt många olika syften men fungerar idag till största del som en ”trivselförening” som jobbar för att främja kontaktskapande mellan boede i området. Som del i det anordnas årligen julgransplundring, vårutflykt och kräftskiva.