Områdets kräftskiva har genom åren vuxit till den enskillt största gemensamma aktiviteten. Olika gator har ansvaret för att organissera kräftskivan. Som en liten hjälp och vägledning så finns en lathund nedan.

Lathund för kräftskiva.